Profesjonalne usługi z zakresu
elektryki i elektroenergetyki

Oferta

Projektowanie

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym

kierownictwo i nadzór

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i robót budowlanych

Pomiary

Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

kompensacja mocy biernej

Wykonywanie analizy parametrów jakościowych zasilania w energię elektryczną oraz dobór sposobu kompensacji mocy biernej